Напрями наукових досліджень

У контексті євроінтеграційних процесів та сучасних завдань державотворення до пріоритетних напрямів наукової діяльності КНЛУ відносяться: підвищення ефективності та якості інтеркомунікації, розробка та апробація новітніх технологій навчання іноземних мов, дослідження та реалізація сучасних європейських освітніх моделей підготовки педагогів, психологів та перекладачів, забезпечення лінгвістичної і психолого-педагогічної освіти сучасними навчально-методичними комплексами, підручниками, електронними словниками, енциклопедіями та іншими мультимедійними програмними продуктами, фундаментальні і прикладні дослідження у галузях мовознавства та літературознавства, педагогіки і психології, когнітології, інформатики, прикладної та комп’ютерної лінгвістики.

СПИСОК
колективних кафедральних науково-дослідних тем

Кафедри

Науковий керівник

Тема

номер реєстрації

1

Кафедра германської і фіно-угорської філології

доктор філологічних наук, професор Стеріополо Олена Іванівна

Комунікативно-когнітивний та соціокультурний аспекти функціонування системи мовних одиниць германських і фіно-угорських мов у синхронії і діахронії

0118U003392

2

Кафедра англійської філології і філософії мови імені професора О. М. Мороховського

доктор філологічних наук, професор
Воробйова Ольга Петрівна

Текст і дискурс у лінгвофілософському та когнітивно-семіотичному висвітленні

 

 

0117U005476

3

Кафедра фонетики і практики англійської мови

кандидат філологічних наук, доцент
Морякіна Ірина Анатоліївна 

Семантико-когнітивні та комунікативно-прагматичні аспекти функціонування і викладання англійської мови

 

0117U005394

4

Кафедра германських і романських мов

кандидат філологічних наук, доцент
Бондаренко Яна Олексіївна

Методичні та лінгвістичні аспекти дослідження і викладання іноземної мови у вищій школі

 

0118U001017

5

Кафедра психології і педагогіки

доктор психологічних наук, професор
Бондаренко Олександр Федорович

Професійна компетентність викладача гуманітарного ВНЗ та її особистісні складові

 

0118U000001

6

Кафедра німецької філології

 

доктор філологічних наук, професор
Гамзюк Микола Васильович

Взаємодія мовних одиниць різних рівнів: лінгвокультурологічний, когнітивно-комунікативний та функціонально-прагматичний аспекти

 

 0117U007610

7

Кафедра іспанської та французької філології

доктор філологічних наук, доцент
Савчук Руслана Іванівна

Системність одиниць романських мов: когнітивний та комунікативно-функціональний аспекти

 

0117U005462

8

Кафедра романських мов

кандидат філологічних наук, доцент
Рубан Віра Олександрівна

Дослідження мовних одиниць романського ареалу в сучасній лінгвістичній парадигмі

 

0117U005162

9

Кафедра теорії та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко

доктор філологічних наук, професор
Шимчишин Марія Мирославівна

Світовий літературний процес: полілог інтерпретацій

 

0117U005481

10

Кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій

доктор педагогічних наук, професор
Софія Юріївна Ніколаєва

Методика навчання іноземних мов і культур у системі неперервної освіти

 

 0117U005347

11

Кафедра романської і новогрецької філології та перекладу

доктор філологічних наук, професор
Філоненко Наталія Георгіївна

Міжмовна та міжкультурна комунікація у романістиці та елліністиці

 

0117U005463

12

Кафедра німецької філології та перекладу і прикладної лінгвістики     

доктор філологічних наук, професор
Пилипенко Ростислав Євгенович

Лінгвокогнітивні та лінгвокультурні аспекти перекладу

 

 

0118U003344

13

Кафедра англійської філології і перекладу

доктор філологічних наук, професор
Ніконова Віра Григорівна

Когнітивні, дискурсивні та культурологічні аспекти сучасної германістики і перекладознавства

 

0117U003776

14

Кафедра англійської мови факультету перекладачів

кандидат педагогічних наук, доцент
Яценко Людмила Михайлівна

Лінгво-методичні засади навчання англійської мови та культури у мовному ВНЗ

 

0118U003023

15

Кафедра тюркської філології

кандидат філологічних наук, старший викладач
Тімкова Тетяна Миколаївна

Тюркологічні студії в синхронії та діахронії

 

0118U000002

16

Кафедра японської філології

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, доцент
Пирогов Володимир Леонідович

Актуальні проблеми дослідження і викладання японської мови і літератури

 

 0118U003014

17

Кафедра англійської мови і перекладу факультету сходознавства

доктор філологічних наук, професор
Шутова Марія Олександрівна

Когнітивні та комунікативно-прагматичні дослідження мови, тексту та дискурсу

 

0117U005477

18

Кафедра корейської філології

кандидат політичних наук, професор Кан Ден Сік

Кореєзнавство в Україні: сучасність і перспективи

 

0118U003008

19

Кафедра китайської філології

кандидат філологічних наук, доцент
Любимова Юлія Сергіївна

Актуальні проблеми сучасної лінгвістичної синології

 

 

0118U003013

20

Кафедра східної філології

доктор філологічних наук, професор 
Валігура Ольга Романівна

Взаємодія мов і культур у сучасному глобалізованому світі

 

 

0118U003025

21

Кафедра менеджменту і маркетингу

доктор економічних наук, професор
Смагін Володимир Леонтійович

Економічні дослідження в умовах сучасних інтеграційних процесів

 

0118U000219

22

Кафедра права

доктор юридичних наук, професор
Будко Тетянна Володимирівна

Формування правової держави: проблеми та перспективи розвитку

 

0117U005348

23

Кафедра історії України

доктор історичних наук, професор 
Терещенко Юрій Іларіонович

Український національно-визвольний рух новітньої доби

 

0117U005578

24

Кафедра російської мови і літератури

доктор філологічних наук, професор 
Мусієнко Валентина Павлівна

Дослідження слов'янських мов в антропоцентричній парадигмі

 

0117U005499

25

Кафедра української філології та славістики

доктор філологічних наук, професор
Валюх Зоя Орестівна

Слово і його системні зв’язки в синхронії й діахронії

 

0117U005508

26

Кафедра іноземних мов

кандидат педагогічних наук, доцент
Жданова Наталія Сергіївна

Міжкультурна комунікація та професійно зорієнтоване викладання іноземних мов та перекладу: лінгвістичний та методологічний аспекти

 

0117U005473

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти