Здобувачі наукових ступенів (Д 26.054.04)

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук


ПІБ
здобувача


Тема дисертації


Спеціальність


Офіційний
захист
(дата, час)


Матеріали для оприлюднення

 КРІПАК
ЮЛІЯ
ВАЛЕРІЇВНА

 СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ МОВЛЕННЄВОЇ АГРЕСІЇ
У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

10.02.04 – германські мови

12 червня 2019 р.
о 12:30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Морозова О. І.
2) доц. Пастернак Т. А.

ПЕТРОВА
ГАЛИНА
ЛЕОНІДІВНА

 НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА МОВНОЇ СВІДОМОСТІ НОСІЇВ УКРАЇНСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВ

(НА МАТЕРІАЛІ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ

ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ)

10.02.15 – загальне мовознавство

12 червня 2019 р.
о 10:30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Загнітко А. П.
2) доц. Дячук О. В.

КРИКНІЦЬКА
ІРИНА
ОЛЕКСАНДРІВНА

АНГЛІЙСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КУЛІНАРНИМ КОМПОНЕНТОМ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ

10.02.04 – германські мови

11 червня 2019 р.
о 12:00 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Школяренко
В. І.
2) доц. Орел
І. І.

БАЖУРА
ТЕТЯНА
АНАТОЛІЇВНА

ДИСКУРСИВНІ МАРКЕРИ YOU KNOW / YOU SEE / I SAY У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ СПІЛКУВАННІ: КОМУНІКАТИВНИЙ ТА МЕТАКОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТИ

10.02.04 – германські мови

16 травня 2019 р.
о 13:30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) доц. Фролова І. Є.
2) доц.
Кузнєцова
Г. В.

КАМІНСЬКА
МАРИНА
ОЛЕКСАНДРІВНА

ІМПЛІЦИТНА НЕГАТИВНА ОЦІНКА
В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ:
КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

10.02.04 – германські мови

15 травня 2019 р.
о 12:30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Морозова О. І.
2) доц. Чугу С. Д.

КРУТЬ
ОЛЕНА
ВОЛОДИМИРІВНА

ОНОМАСІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА
ОДИНИЦЬ ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ НА ПОЗНАЧЕННЯ АГРЕСІЇ
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ)

10.02.15 – загальне мовознавство

15 травня 2019 р.
о 10:30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Кравченко
Н. К.
2) доц. Акульшина
Н. Т.

АНДРУЩЕНКО
ІРИНА
ОЛЕКСАНДРІВНА

ПРОСОДИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУБЛІЧНОГО МОВЛЕННЯ АКЦЕНТУЙОВАНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійської мови)

10.02.04 – германські мови

14 лютого 2019 р.
о 10:30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Ільченко О. М.
2) доц. Паращук В. Ю.

ОНИЩАК
ГАЛИНА
ВАСИЛІВНА

СИСТЕМНО-СТРУКТУРНА ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ "ЗЛО"
В УКРАЇНСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВАХ

10.02.15 – загальне мовознавство

05 грудня 2018 р.
о 12:30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація,
Додаток А
Додаток Б
Додаток В
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Толчеєва Т. С.
2) доц. Сорока Т. В.

ЛАВРЕНЧУК
ЯРОСЛАВ
ЮРІЙОВИЧ

ОРФОЕПІЧНА ТА ОРФОФОНІЧНА ВАРІАТИВНІСТЬ
АНГЛІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ БРИТАНЦІВ, АМЕРИКАНЦІВ І КАНАДІЙЦІВ
(експериментально-фонетичне дослідження)

10.02.04 – германські мови

05 грудня 2018 р.
о 10:30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Калита А. А.
2) доц. Паращук В. Ю.

БУРКА
НАТАЛІЯ
АНАТОЛІЇВНА

СИНТАГМАТИКА ПРИГОЛОСНИХ ФОНЕМ У ДАВНЬО-, СЕРЕДНЬО-
ТА НОВОАНГЛІЙСЬКOМУ ПЕРІОДАХ РОЗВИТКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
(на матеріалі лексикографічних джерел)

10.02.04 – германські мови

03 жовтня
2018 р.
о 12:30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Калита А. А.
2) доц. Паращук В. Ю.

ЖУКОВСЬКА
АННА
ВОЛОДИМИРІВНА

ТАКТИЛЬНА ПОВЕДІНКА МОВЦЯ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ: НОМІНАТИВНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

10.02.04 – германські мови

03 жовтня
2018 р.
о 10:30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Ільченко О. М.
2) доц. Киселюк Н. П.

 

Список

здобувачів наукового ступеня доктора наук

ЖИХАРЄВА
ОЛЕНА
ОЛЕКСАНДРІВНА

АНГЛОМОВНИЙ БІБЛІЙНИЙ ЕКОДИСКУРС
У ЛІНГВОПОЕТОЛОГІЧНОМУ ВИСВІТЛЕННІ:
ПРОСТОРИ ПОБУДОВИ

10.02.04 – германські мови

16 травня 2019 р.
о 10:30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф.
Жаботинська С. А.
2) проф.
Колегаєва І. М.
3) проф.
Осовська І. М.

 ДОБРОВОЛЬСЬКА
ОКСАНА ЯРОСЛАВІВНА

 РЕКОНСТРУКЦІЯ РОЗВИТКУ
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ СИСТЕМИ
СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
(на матеріалі агентивно-професійної лексики ХІ‒ХV століть)

10.02.04 – германські мови

18 червня 2018 р.
о 10:00 год.

 I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Буніятова І. Р.
2) проф. Зацний Ю. А.
3) проф. Потапенко С. І.

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти