Проєкти до обговорення

 

Положення про організацію освітнього процесу для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами в Київському національному лінгвістичному університеті

Положення про організацію освітнього процесу в Київському національному лінгвістичному університеті


* Пропозиції щодо проєктів зазначених документів просимо надсилати до навчально-методичного відділу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 

ОНОВЛЕННЯ
УСІХ БАКАЛАВРСЬКИХ І МАГІСТЕРСЬКИХ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ УНІВЕРСИТЕТУ

Шановні колеги-викладачі!
Шановні студенти!
Шановні випускники Університету!
Шановні роботодавці!

Запрошуємо Вас узяти участь в обговоренні проєктів усіх освітньо-професійних програм (ОПП) усіх спеціальностей Університету (перший (бакалаврський)  і другий (магістерський) рівні вищої освіти).

Ваші зауваження і пропозиції просимо надавати гарантам ОПП, завідувачам випускових кафедр, деканам факультетів, які забезпечують розроблення і функціонування кожної освітньо-професійної програми, підготовку фахівців з цих програм.

Контактні дані кожного гаранта ОПП, завідувача випускової кафедри, декана факультету подано після тексту конкретної освітньо-професійної програми.

З повагою
навчально-методичний відділ КНЛУ

 

 

Факультет германської філології (декан факультету доц. Мойсеєнко І. П.)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Німецька мова і література, друга іноземна мова, переклад

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані:
Зав. кафедри німецької філології проф. Гамзюк М. В.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Декан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Угорська мова і література, друга іноземна мова, переклад

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані:
Гарант ОПП: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Зав. кафедри германської і фіно-угорської філології імені професора Г. Г. Почепцова проф. Стеріополо О. І.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Декан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Фінська мова і література, друга іноземна мова, переклад

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Зав. кафедри германської і фіно-угорської філології імені професора Г. Г. Почепцова проф. Стеріополо О.І.:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Декан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Нідерландська мова і література, друга іноземна мова, переклад

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Гарант ОПП: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Зав. кафедри германської і фіно-угорської філології імені професора Г. Г. Почепцова проф. Стеріополо О.І.:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Декан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад

Мова і література (англійська)

* Пропозиції щодо проєктів зазначених документів просимо надсилати:
Контактні дані:
Кафедра англійської філології, перекладу і філософії мови імені професора О. М. Мороховського: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Декан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Іноземні мови та літератури, методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури (англійська мова і друга західноєвропейська мова)

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані:
Борецька Г. Е., к.п.н. доцент: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Іноземні мови та літератури, методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури (німецька мова і друга західноєвропейська мова)

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані:
Бориско Н. Ф., д.п.н. професор: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

 

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Сучасні філологічні студії (німецька мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані:
Зав. кафедри німецької філології проф. Гамзюк М. В.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Декан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Світова література і художній переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані:
Зав. кафедри теорії та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко проф. Шимчишин М. М.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Декан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сучасні філологічні студії (угорська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані:
Гарант ОПП: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Зав. кафедри германської і фіно-угорської філології імені професора Г. Г. Почепцова проф. Стеріополо О. І.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Декан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сучасні філологічні студії (англійська мова): лінгвістика та перекладознавство

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані:
Кафедра   англійської філології,   перекладу   і   філософії   мови   імені професора О. М. Мороховського: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Декан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані:
Кафедра англійської філології, перекладу і філософії мови імені професора О. М. Мороховського: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Декан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Німецька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані:
Бориско Н. Ф., д.п.н. професор: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Викладання європейських мов на основі комбінованих технологій (англійська мова і друга західноєвропейська мова)

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані:
Кафедра методики викладання ІМйІКТ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Англійська мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані:
Ніколаєва С. Ю., д.п.н. професор: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

 

 

Факультет романської філології і перекладу (декан факультету доц. Рогоза О. Б.)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Іспанська мова і література, друга іноземна мова, переклад

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані: 
Гарант ОПП:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Зав. кафедри іспанської та французької філології проф. Савчук Р. І.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Декан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Французька мова і література, друга іноземна мова, переклад

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані: 
Гарант ОПП:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Зав. кафедри іспанської та французької філології проф. Савчук Р. І.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Декан:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Іноземні мови та літератури, методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури (французька мова і друга західноєвропейська мова)

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані:
Майєр Н. В., д.п.н. професор: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Іноземні мови та літератури, методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури (іспанська мова і друга західноєвропейська мова)

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані:
Бігич О. Б., д.п.н. професор: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Теорія і практика перекладу з іспанської мови і другої іноземної мови

* Пропозиції щодо проєктів зазначених документів просимо надсилати:
Контактні дані:
Гарант ОПП: Настенко Світлана Василівна
тел.: 044-521-61-59
деканат.: 044-521-61-66
Кафедра романської і новогрецької філології та перекладу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Теорія і практика перекладу з французької мови і другої іноземної мови

* Пропозиції щодо проєктів зазначених документів просимо надсилати:
Контактні дані:
Гарант ОПП: Савчук Руслана Іванівна
тел.: 044-521-61-59
деканат.: 044-521-61-66
Кафедра романської і новогрецької філології та перекладу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Італійська мова і література, друга іноземна мова, переклад

Теорія і практика перекладу з італійської мови і другої іноземної мови

* Пропозиції щодо проєктів зазначених документів просимо надсилати:
Контактні дані:
Гарант ОПП: Куранда Віталіна Валентинівна
тел.: 044-521-61-59
деканат.: 044-521-61-66
Кафедра романської і новогрецької філології та перекладу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Теорія і практика перекладу з португальської мови і другої іноземної мови

Португальська мова і література, друга іноземна мова, переклад

* Пропозиції щодо проєктів зазначених документів просимо надсилати:
Контактні дані:
Гарант ОПП: Бобчинець Любов Іванівна
тел.: 044-521-61-59
деканат.: 044-521-61-66
Кафедра романської і новогрецької філології та перекладу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Теорія і практика перекладу з новогрецької мови і другої іноземної мови

* Пропозиції щодо проєктів зазначених документів просимо надсилати:
Контактні дані:
Гарант ОПП: Любченко Тетяна Вікторівна
тел.: 044-521-61-59
деканат.: 044-521-61-66
Кафедра романської і новогрецької філології та перекладу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Сучасні філологічні студії (іспанська мова і друга іноземна мова): лінгвістика і перекладознавство

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані: 
Гарант ОПП:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Зав. кафедри іспанської та французької філології проф. Савчук Р. І.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Декан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Сучасні філологічні студії (французька мова і друга іноземна мова): лінгвістика і перекладознавство

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані: 
Гарант ОПП:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Зав. кафедри іспанської та французької філології проф. Савчук Р. І.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Декан:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Французька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані:
Майєр Н. В., д.п.н. професор: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Іспанська мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані:
Бігич О. Б., д.п.н. професор: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Переклад і міжкультурна комунікація (іспанська мова і друга іноземна мова)

Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (іспанська мова і друга іноземна мова)

* Пропозиції щодо проєктів зазначених документів просимо надсилати:
Контактні дані:
Гарант ОПП: Настенко Світлана Василівна
тел.: 044-521-61-59
деканат.: 044-521-61-66
Кафедра романської і новогрецької філології та перекладу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (французька мова і друга іноземна мова)

Переклад і міжкультурна комунікація (французька мова і друга іноземна мова)

* Пропозиції щодо проєктів зазначених документів просимо надсилати:
Контактні дані:
Гарант ОПП: Савчук Руслана Іванівна
тел.: 044-521-61-59
деканат.: 044-521-61-66
Кафедра романської і новогрецької філології та перекладу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (італійська мова і друга іноземна мова)

Переклад і міжкультурна комунікація (італійська мова і друга іноземна мова)

* Пропозиції щодо проєктів зазначених документів просимо надсилати:
Контактні дані:
Гарант ОПП: Куранда Віталіна Валентинівна
тел.: 044-521-61-59
деканат.: 044-521-61-66
Кафедра романської і новогрецької філології та перекладу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (новогрецька мова і друга іноземна мова)

Переклад і міжкультурна комунікація (новогрецька мова і друга іноземна мова)

* Пропозиції щодо проєктів зазначених документів просимо надсилати:
Контактні дані:
Гарант ОПП: Любченко Тетяна Вікторівна
тел.: 044-521-61-59
деканат.: 044-521-61-66
Кафедра романської і новогрецької філології та перекладу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

 

Факультет перекладознавства (декан факультету проф. Зєня Л. Я.)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Практична психологія

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані:
Зав. кафедри психології, педагогіки і фізичного виховання проф. Бондаренко О. Ф.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Теорія і практика перекладу з англійської мови і другої іноземної мови

Порівняльна таблиця

Теорія і практика перекладу з англійської мови

Порівняльна таблиця

Теорія і практика перекладу з німецької мови і другої іноземної мови

Порівняльна таблиця

Англійська мова і друга іноземна мова: усний і письмовий переклад

Порівняльна таблиця

Англійська мова: усний і письмовий переклад

Порівняльна таблиця

Німецька мова і друга іноземна мова: усний і письмовий переклад

Порівняльна таблиця

Англійська мова і друга іноземна мова: усний і письмовий переклад  у бізнес-комунікації

Порівняльна таблиця

Німецька мова і друга іноземна мова: усний і письмовий переклад у бізнес-комунікації

Порівняльна таблиця

 * Пропозиції щодо проєктів зазначених документів просимо надсилати:
Контактні дані:
Зав. кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця проф. Ніконова В. Г.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Туристичне обслуговування

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані:
Зав. кафедри історії України і туризму, д.і.н., проф. Терещенко Ю. І.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Психологічні дослідження і консультування

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані:
Зав. кафедри психології, педагогіки і фізичного виховання проф. Бондаренко О. Ф.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Перекладознавство: професійно-орієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

Порівняльна таблиця

Переклад і міжкультурна комунікація  (німецька мова і друга іноземна мова)

Порівняльна таблиця

* Пропозиції щодо проєктів зазначених документів просимо надсилати:
Контактні дані:
Зав. кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця проф. Ніконова В. Г.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Туризмознавство

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані:
Зав. кафедри історії України і туризму, д.і.н., проф. Терещенко Ю. І.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

 

Факультет сходознавства (декан факультету проф. Сорокін С. В.)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Турецька мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова

Турецька мова і література та переклад, арабська мова, західноєвропейська мова

* Пропозиції щодо проєктів зазначених документів просимо надсилати:
Контактні дані:
Гарант ОПП зав. кафедри тюркської філології канд. філол. наук Тімкова Т. М., тел.: +38 (044) 521-61-57,  е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Азербайджанська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані:
Гарант ОПП декан факультету сходознавства проф. кафедри тюркської філології Сорокін С. В.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Китайська мова і література та переклад, західноєвропейська мова

Мова і література (китайська)

* Пропозиції щодо проєктів зазначених документів просимо надсилати:
Контактні дані:
Гарант ОПП доц. Любимова Ю.С.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - кафедра китайської філології, тел.: (044) 528-50-95
Декан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Арабська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова

Арабська мова і література та переклад, перська мова, західноєвропейська мова

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані:
Гарант ОПП Лихошерстова М. Ю.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Декан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Мова гінді, індійська література та переклад, мова урду, західноєвропейська мова

Переклад (гінді)

* Пропозиції щодо проєктів зазначених документів просимо надсилати:
Контактні дані:
Гарант ОПП Рибалкін С. В.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Декан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Перська мова і література та переклад, турецька мова, західноєвропейська мова

Перська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані:
Гарант ОПП Охріменко М. А.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Декан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Мова гінді, індійська література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані:
Гарант ОПП Валігура О. Р.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Декан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Мова іврит, єврейська література та переклад, арабська мова, західноєвропейська мова

Мова іврит, єврейська література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова

* Пропозиції щодо проєктів зазначених документів просимо надсилати:
Контактні дані:
Гарант ОПП Біляшевич Р. З.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Декан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Японська мова і література та переклад, західноєвропейська мова

* Пропозиції щодо проєктів зазначених документів просимо надсилати:
Контактні дані:
Гарант ОПП завідувач кафедри японської філології старший науковий співробітник, доцент Пирогов Володимир Леонідович, тел.:  +38 095 57 57 864, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Мова і література (японська)

Гарант ОПП доцент кафедри японської філології, канд. філол. наук Кравець Катерина Петрівна: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Корейська мова і література та переклад, західноєвропейська мова

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані:
Декан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Галузевий переклад: турецька, англійська мова

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані:
Гарант ОПП декан факультету сходознавства проф. кафедри тюркської філології Сорокін С. В.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Галузевий переклад: китайська мова, англійська мова

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані:
Гарант ОПП проф. Кшановський О.Ч.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - кафедра китайської філології, тел.: (044) 528-50-95
Декан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Китайська мова і література, англійська мова та методика їх викладання

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані:
Гарант ОПП доц. Сіленко Н.В.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - кафедра китайської філології, тел.: (044) 528-50-95
Декан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Галузевий переклад: арабська мова, англійська мова

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані:
Гарант ОПП Рибілкін В. С.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Декан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Галузевий переклад: мова гінді, англійська мова

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані:
Гарант ОПП Валігура О. Р.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Декан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Мова іврит, єврейська література, англійська мова та методика їх викладання

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані:
Гарант ОПП Рибілкін В. С.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Декан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Галузевий переклад: перська мова, англійська мова

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані:
Гарант ОПП Охріменко М. А.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Декан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Галузевий переклад: японська мова, англійська мова

* Пропозиції щодо проєктів зазначених документів просимо надсилати:
Контактні дані:
Гарант ОПП завідувач кафедри японської філології старший науковий співробітник, доцент Пирогов Володимир Леонідович, тел.:  +38 095 57 57 864, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Японська мова і література, англійська мова та методика їх викладання

* Пропозиції щодо проєктів зазначених документів просимо надсилати:
Контактні дані:
Гарант ОПП доцент кафедри японської філології канд. пед. наук Свердлова Тетяна Геннадіївна, тел.: +38 095 54 85 615, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Галузевий переклад: корейська мова, англійська мова

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані:
Декан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

 

Факультет економіки і права (декан факультету доц. Жданова Н. С.)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Маркетинг і реклама

Порівняльна таблиця

Менеджмент комерційної діяльності

Порівняльна таблиця

* Пропозиції щодо проєктів зазначених документів просимо надсилати:
Кафедра менеджменту і маркетингу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Декан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Конституційне і адміністративне право

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Кафедра права: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Декан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Конституційне і адміністративне право

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Кафедра права: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Декан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Маркетинговий менеджмент

Порівняльна таблиця

Управління та адміністрування бізнес-процесами

Порівняльна таблиця

* Пропозиції щодо проєктів зазначених документів просимо надсилати:
Кафедра менеджменту і маркетингу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Декан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Факультет слов’янської філології (декан факультету доц. Мунтян О. О.)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Чеська мова і література, друга іноземна мова, переклад

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Польська мова і література, друга іноземна мова, переклад

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Російська мова і друга іноземна мова

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Теорія і практика перекладу з російської і другої іноземної мови

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Українська мова і література, англійська мова, редагування освітніх видань

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Сучасні філологічні студії (польська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Сучасні філологічні студії (чеська мова і друга іноземна мова: лінгвістика та перекладознавство

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Російська мова і література, англійська мова і методика їх викладання

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

Галузевий переклад: російська мова, англійська мова

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Контактні дані:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Порівняльна таблиця

 

 

Joomla Plugins

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти