Розділи

 • Загальне

  Викладач

  Семестр

  Лекцій

  Практ.

  Самост.

  Підсумк. контроль

  Петрова Г.Л.

  І - 170 год. 190 год. іспит

  Петрова Г.Л.

  ІІ - 170 год. 130 год. іспит
 • Цей модуль

  Передмова до дисципліни

 • Модуль 2