Дисципліна викладається на 4 курсі  факультету слов'янської філології