Для студентів IІІ-го курсу з напряму підготовки 6.020303  Філологія спеціальності Мова і література (англійська).