Для студентів ІІI-го курсу з напряму підготовки 6.020303 Філологія спеціальності Мова і література (Українська мова і література).