Метою навчальної дисципліни «Історія чеської мови» є ознайомлення з основними проблемами розвитку чеської літературної мови та особливостями її формування від часів зародження до сьогодення, а також представити історію чеської мови як об'єкт лінгвістичного опису з максимальним використанням загальнолінгвістичних знань і підготувати студентів до більш глибшого аналізу проблем чеської філології. Завдання вивчення дисципліни «Історія чеської мови» у теоретичному і практичному аспекті полягають: - у розгляді й аналізі історичних змін у системі чеської літературної мови, що відбувалися на всіх етапах соціального розвитку чеського етносу; - у систематизуванні знань щодо морфологічної будови прачеської та старої чеської мов, функціональних особливостях граматичних форм; - в описі процесів виникнення і розвитку функціональних стилів чеської мови, формуванні характерних для кожного стилю лексико-фразеологічних, морфологічних, синтаксичних засобів виразності; - у вставленні основних історичних періодів розвитку чеської літературної мови, кожен із яких характеризується особливою мовною ситуацією; - у визначені ролі видатних письменників, науковців у розвитку чеської літературної мови, становленні її норм; - в ознайомленні з оригінальним текстами, що належать до відповідного періоду розвитку та становлення чеської мови.