Найпоширеніші питання


ПЕРЕЛІК НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИХ ЗАПИТАНЬ,
З ЯКИМИ ЗВЕРТАЮТЬСЯ

ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ КНЛУ (2018 рік)

Як поставити запитання щодо особливостей вступу у 2018 році?

Якщо Ви не знайшли відповіді на свої запитання у Правилах прийому, на офіційному веб-сайті Київського національного лінгвістичного університету або офіційному веб-сайті приймальної комісії КНЛУ, Ви можете задати запитання у письмовому вигляді на адресу електронної пошти приймальної комісії ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ) або зателефонувавши за номером приймальної комісії: (044) 529-82-86. Детальну інформацію щодо змісту освітніх програм, навчальних планів, кваліфікацій, стажування тощо Ви можете отримати, зателефонувавши на відповідний факультет (номери телефонів факультетів університету розміщені на офіційному веб-сайті Університету).

Чи є в університеті друга вища освіта?

У 2018 році прийом на навчання до Київського національного лінгвістичного університету здійснюється на перший курс рівня вищої освіти “бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти, а також на перший курс рівня вищої освіти “магістр” на основі диплома бакалавра, спеціаліста або магістра. Освітніх програм із другої вищої освіти, зі скороченим терміном навчання, зокрема й на основі диплома молодшого спеціаліста, у 2018 році Університет не пропонує. Водночас особи, які мають диплом бакалавра, мають можливість вступити на навчання до Університету за рівнем вищої освіти “магістр”. Список освітніх програм другого (магістерського) рівня і перелік вступних випробувань наведені у Додатку 2 до Правил прийом до Київського національного лінгвістичного університету у 2018 році. 

Умови вступу на заочне відділення.

У 2018 році прийом на заочну форму навчання до Київського національного лінгвістичного університету здійснюється лише за однією освітньою програмою рівня вищої освіти “бакалавр”: Теорія і практика перекладу з англійської мови (спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), факультет перекладачів). Вступ на заочну форму навчання відбувається на основі ЗНО, так само як і на спеціальності (спеціалізації) денної форми навчання. Перелік конкурсних предметів наведено у Додатку 3 до Правил прийом до Київського національного лінгвістичного університету у 2018 році. На магістерському освітньому рівні заочної форми навчання немає. 

Умови поновлення/переведення.

Переведення і поновлення студентів здійснюється відповідно до Положення про порядок переведення та поновлення студентів у Київському національному лінгвістичному університеті (ступінь вищої освіти “бакалавр”; денна і заочна форми навчання). Графік заходів, пов’язаних з переведенням і поновленням студентів, а також перелік документів, необхідних  для поновлення чи переведення, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Київського національного лінгвістичного університету, а також на веб-сайтах відповідних факультетів. Поновлення/ переведення на 2 семестр поточного навчального року відбуватимуться з 22 січня 2018 р. Звертатися слід до деканату відповідного факультету. 

Чи потрібна медична довідка?

Для вступу до Київського національного лінгвістичного університету у 2018 році медична довідка не потрібна.

Умови вступу до магістратури.

Вступ на навчання для здобуття ступеня вищої освіти “магістр” до Київського національного лінгвістичного університету у 2018 році здійснюється на основі ступеня вищої освіти “бакалавр”, або “магістр”, або освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” на основі вступних випробувань; на спеціальність 081 Право – на основі єдиного фахового вступного випробування і єдиного вступного іспиту з іноземної мови; на спеціальності 053 Психологія і 242 Туризм – на основі фахового вступного випробування в університеті і єдиного вступного випробування з іноземної мови; з усіх інших спеціальностей, спеціалізацій і освітніх програм – на основі вступних випробувань в університеті. Процедура вступу на навчання для здобуття ступеня вищої освіти “магістр” визначена у підрозділі 2) Організація прийому й проведення конкурсного відбору за ступенем “магістр” Розділу VІI.  Список освітніх програм другого (магістерського) рівня і перелік вступних випробувань наведені у Додатках 2, 4 до Правил прийом до Київського національного лінгвістичного університету у 2018 році. Правила прийому розміщені на офіційному веб-сайті приймальної комісії КНЛУ (http://pk.knlu.edu.ua/). 

Які ЗНО потрібно складати?

Список освітніх програм, за якими оголошується прийом для здобуття ступеня вищої освіти “бакалавр”, і перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу на перший курс для здобуття ступеня вищої освіти “бакалавр” наведені відповідно в Додатках 1, 3 до Правил прийом до Київського національного лінгвістичного університету у 2018 році. Правила прийому розміщені на офіційному веб-сайті приймальної комісії КНЛУ (http://pk.knlu.edu.ua/). 

Чи потрібно складати додаткові іспити при вступі в бакалаврат?

Ні, при вступі на навчання для здобуття ступеня вищої освіти “бакалавр” особи, які вступають за загальним конкурсом, подають лише сертифікат ЗНО 2016, 2017 або 2018 років (крім іноземної мови) з результатами трьох конкурсних предметів і жодних додаткових вступних іспитів не складають. Сертифікати з іноземної мови приймаються лише 2018 року.

Кількість бюджетних місць у 2018 році?

Максимальна кількість місць державного замовлення за відкритими конкурсними пропозиціями (усі спеціальності, спеціалізації, освітні програми крім галузі 01 Освіта/ Педагогіка), а також кількість місць державного замовлення за закритими (фіксованими) конкурсними пропозиціями (з освітніх програм, спеціалізацій, спеціальностей галузі 01 Освіта/ Педагогіка) визначається Міністерством освіти і науки України і доводяться до відома університетів до початку прийому документів.  Щойно ця інформація надійде до Університету, вона буде розміщена на офіційному веб-сайті приймальної комісії КНЛУ (http://pk.knlu.edu.ua/) у розділі “Обсяги прийому”. 

Вартість навчання на поточний рік?

Вартість навчання для вступників 2018 року буде встановлена до початку вступної кампанії (до 12 липня 2018 року) і оприлюднена на офіційному веб-сайті приймальної комісії КНЛУ (http://pk.knlu.edu.ua/). Вартість навчання у 2017 році зазначена в Додатках 1, 2 до Правил прийому до Київського національного лінгвістичного університету в 2018 році.

Який буде прохідний бал?

Оскільки прохідний бал залежить від результатів ЗНО вступників, він кожного року виявляється іншим, тому до закінчення вступної кампанії визначити прохідний бал просто неможливо. Водночас кожен вступник може ознайомитися зі статистичними даними попередніх років на сайті Інформаційної системи “Конкурс” (vstup.info).

Умови вступу для пільгових категорій?

Спеціальні умови вступу для вступників 2018 року визначені в Розділі VІІІ “Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти” Правил прийому до Київського національного лінгвістичного університету у 2018 році. Доступ до правил прийому можна отримати зі стартової сторінки офіційного веб-сайту приймальної комісії КНЛУ (http://pk.knlu.edu.ua/).

Чи можна вступити без ЗНО?

У 2018 році прийом на навчання до Київського національного лінгвістичного університету здійснюється на перший курс для здобуття ступеня вищої освіти “бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти, а також на перший курс рівня для здобуття ступеня вищої освіти “магістр” на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальністю 081 Право лише за результатами ЗНО. Категорії вступників, які мають право на спеціальні умови вступу (так звані “пільговики”) визначені у Розділі VІІІ “Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти” Правил прийому до Київського національного лінгвістичного університету у 2018 році. Доступ до правил прийому можна отримати зі стартової сторінки офіційного веб-сайту приймальної комісії КНЛУ (http://pk.knlu.edu.ua/). Особи, які не мають права на спеціальні умови вступу, зобов’язані подати результати ЗНО з визначених конкурсних предметів (Додаток 3 до Правил прийому до Київського національного лінгвістичного університету у 2018 році). Отже, вступити без ЗНО за загальним конкурсом неможливо.

Скільки мов вивчають студенти?

Як правило, освітня програма передбачає вивчення двох або трьох іноземних мов, при цьому перша іноземна мова є обов’язковою, а друга (західноєвропейська) – за вибором студента. Назви іноземних мов, пропонованих до вивчення, зазначені у назві кожної конкретної освітньою програми. Список освітніх програм наведено у Додатку 1 до Правил прийому до Київського національного лінгвістичного університету у 2018 році. Особливості навчального плану, перелік нормативних і вибіркових дисциплін можна уточнити на відповідному факультеті (телефони факультетів розміщені на офіційному веб-сайті Київського національного лінгвістичного університету).

Якими є умови вступу іноземців?

Громадяни іноземних держав та особи без громадянства мають змогу вступати на перший курс для здобуття ступеня вищої освіти “бакалавр” за результатами вступних іспитів, при цьому документи вони подають у паперовому вигляді. При цьому варто звернути особливу увагу на те,  щоб усі документи про попередню освіту, видані іноземними державами, були належним чином легалізовані (нострифіковані). Умови вступу іноземних громадян на навчання детально описані в Розділі ХІV “Особливості прийому на навчання до Університету іноземців та осіб без громадянства” Правил прийому до Київського національного лінгвістичного університету у 2018 році. У цьому ж розділі визначено особливості вступу іноземних громадян й осіб без громадянства на факультет слов’янської філології.

Чи є при КНЛУ коледж?

Коледжу при Київському національному лінгвістичному університеті немає.

Чи можна при вступі скласти в університеті внутрішній іспит з іноземної мови?  

Усі вступники на навчання на перший курс для здобуття ступеня вищої освіти “бакалавр”, які вступають за загальним конкурсом, подають сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів, перелік яких визначено у Додатку 3 до Правил прийому до Київського національного лінгвістичного університету у 2018 році. Вступники за загальним конкурсом (за винятком окремих категорій, визначених у Розділі VІІІ “Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти” Правил прийому до Київського національного лінгвістичного університету у 2018 році) не мають права складати іспити в Університеті.

Чи можливий вступ на другий чи третій курси з дипломом молодшого спеціаліста?

У 2018 році Київський національний лінгвістичний університет не пропонує освітніх програм зі скороченим терміном навчання на основі диплома молодшого спеціаліста. Прийом вступників здійснюється на перший курс для здобуття ступеня вищої освіти “бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти, а також на перший курс для здобуття ступеня вищої освіти  “магістр” на основі диплома бакалавра, спеціаліста або магістра.

Я складаю ЗНО з російської мови, чи вважається вона іноземною?

Для вступу до Київського національного лінгвістичного університету в 2018 році вступник обов’язково має подати результати ЗНО з трьох конкурсних предметів, перелік яких зазначений  у Додатку 3 до Правил прийому до Київського національного лінгвістичного університету у 2018 році, серед яких є іноземна мова (англійська, або німецька, або французька, або іспанська). Сертифікати ЗНО з російської мови Університет не приймає.

Чи можливий вступ до КНЛУ на базі диплома бакалавра чи магістра? 

Вступ до Київського національного лінгвістичного університету у 2018 році для здобуття ступеня вищої освіти “магістр” здійснюється на основі диплома бакалавра, спеціаліста або магістра. Крім того, на основі диплома магістра або спеціаліста можна вступити на навчання для здобуття науково-освітнього ступеня доктора філософії. 

Я отримую диплом бакалавра (економіка). Чи можу я вступити до магістратури КНЛУ на іншу спеціальність (філологія)?

Особи, які вступають до Київського національного лінгвістичного університету у 2018 році для здобуття ступеня вищої освіти “магістр” на основі диплома бакалавра (магістр, спеціаліста) за іншим напрямом підготовки, складають додатковий кваліфікаційний іспит. Для спеціальності 035 Філологія цей іспит – “Основи загального мовознавства”.  Перелік вступних іспитів, зокрема й додаткових кваліфікаційних іспитів, для вступників на навчання для здобуття ступеня вищої освіти “магістр” наведено в Додатку 4 до Правил прийому до Київського національного лінгвістичного університету у 2018 році.

Чи потрібно здавати ще якісь іспити, окрім тих вступних випробувань, що зазначені в Додатку 4 до Правил прийому при вступі на навчання до магістратури? 

Додаток 4 до Правил прийому до Київського національного лінгвістичного університету у 2018 році містить вичерпний перелік вступних випробувань. Жодних інших іспитів, крім зазначених у Додатку 4, складати не потрібно. Водночас слід звернути увагу на те, що види вступних випробувань (вступні іспити в університеті, єдиний вступний іспит з іноземної мови, єдине фахове вступне випробування), а також терміни подання документів, складання вступних випробувань, зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра різняться залежно від спеціальності; так само різняться терміни складання додаткових вступних випробувань (для вступників, які мають ступінь бакалавра з іншої галузі знань). Етапи (терміни) вступної кампанії 2018 року описані в Розділі V Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчанняПравил прийому до Київського національного лінгвістичного університету у 2018 році. Щодо строків прийому документів від вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, то вони однакові для всіх вступників, незалежно від обраної спеціальності, спеціалізації чи конкурсної програми й зазначені в тому само розділі Правил прийому.

Чи є пільги при вступі до магістратури?

При вступі на навчання для здобуття ступенів вищої освіти “магістр”, “доктор філософії” спеціальні умови (пільги) не передбачені.

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти